Špeciálna výstava klubu chovateľov duričov sa uskutoční dňa 13.5.2017 Dvorianky .

Klubová výstava klubu chovateľov duričov sa uskutoční dňa 18.6.2017 Sielnica .