Predbežné skúšky farbiarov

19.09.2017 18:07

Výbor KCHD usporiada  predbežné skúšky farbiarov , ktoré sa uskutočnia pri obci Turany nad Ondavou okr. Stropkov  v PZ  Dubinka  dňa 17.11.2017 . Zraz o 8:00 hod. na chate PZ. Bližšie info na tel. 0903 659 935 p. Bunda Július  

Propozicie predbežne skušky farbiarov.pdf (1 005,9 kB)

koncom októbra resp. začiatkom novembra.
Každý kto má záujem o tieto skúšky, príp. aj nečlen KCHD
nech sa telefonicky nahlási u p. Bundu do konca septembra.