O nás

Klub chovateľov duričov

je organizačnou zložkou Slovenskej poľovníckej komory a združuje chovateľov, majiteľov, držiteľov duričov alebo tých, ktorí sa o duriče zaujímajú. Poslaním klubu je zabezpečovať chov, zušľachťovanie, prípadne i výcvik plemien radiacich sa medzi duriče.

Duriče sú najstaršie poľovné psy vôbec. Slúžili už v dávnej minulosti, keď človek ešte nemal žiadne poľovné zbrane. Preto sa durič považuje za predka všetkých poľovných psov.

No aby nám duriče prinášali radosť aj dnes, musíme im vytvárať podmienky pre správny vývoj, správne ich stimulovať, aby sa nám podarilo zosúladiť naše požiadavky s vlohami špecifickými pre jednotlivé plemená duričov. K tomu je potrebné, aby sme sa aj my, majitelia a vodiči duričov, neustále vzdelávali a aktívne sa zapájali do činnosti klubu.

Zdieľať: