ARCHIE Canis Artemis

Dátum narodenia

1 apríla, 2019

Ocenenia

V2, R CAC, FSMP Ic, SD Ic, PF IIc,

Otec

ENZO vom Knappenhaus, JCH CZ, 5xBOB, 2xBOS, 2xCACIB,SD IIc,

Matka

YLVA vom Ebenkogel, JCH, 6xBOB, 2xCACIB, 3xCAC, SD Ic,

Majiteľ

Voliam Vorobeľ

Bydlisko

, Hlavna 144, Havaj

Pohlavie

Pes