Falsafa Salasirian

Dátum narodenia

7 januára, 2014

Ocenenia

Výstavy: Slovenský šampión krásy, Slovenský Grand šampión, V coursingu : 7x res.CACT, 1x CACT, CQL,CACIL (LV), MISTR Moravy, MISTR Čech, Coursingový šampion CZ V dostihu : 8x res.CACT, 2x CACT, Dostihový vítez BKB, VICEMISTR ČR, 2x MISTR ČR., Dostihový šampion CZ

Otec

Kwame Ekibondo, v.,V, CACIB, BOJ

Matka

Chnja Maji Salasirian CACIB, BOJ

Majiteľ

Denisa Sorosová

Bydlisko

Most pri Bratislave

Pohlavie

Pes

Preukaz o pôvode