NAPOLEON DES VARENNES DU VAL DE LOIRE

Dátum narodenia

15 mája, 2017

Ocenenia

Otec

HELVETE DU RALLYE COURT IL

Matka

GARENNE DU RALLYE COURT IL

Majiteľ

Chlepčok Ján

Bydlisko

Vieska 14, 99 102 Dolná Strehová

Pohlavie

Pes

Preukaz o pôvode