Kalendár akcií pre rok 2019

08.06.2019. Výročná členská chôdza KCHD -  13:00 hod. Spišský salaš

22.06.2019. Klubová výstava CAC. KV. - Sielnica 

    - PROPOZÍCIE a PRIHLÁŠKA na Klubovú výstavu v Sielnici 22.06.2019.pdf (329764)

29.08.2019. Špeciálna výstava CAC. -  Dvorianky

31.08.2019. Výcvikový deň KCHD - miesto zatiaľ neurčené

19.10.2019. Klubové PF. Duričov - Liptovský Mikuláš

7-8.12.2019. Klubové SD / FD. CACT. miesto zatiaľ neurčené