Kalendár akcií pre rok 2018

Špeciálna výstava duričov ,CAC ( Dvorianky ) - 3.6.2018 ( bonitácia podľa záujmu)

Výcvikový deň KCHD - dátum bude upresnený

Klubová výstava duričov , KV, CAC  ( Sielnica ) - 16.6.2018 ( bonitácia podľa záujmu)

Klubové farbiarské skúšky malých plemien (miesto konania bude upresnené ) - dátum : 23.6.2018

Memoriál Jozefa Sedlačka , SD duričov, CACT dátum : 24-25.11.2018 PS. Gavra okr.Svidník