Klubové farbiarske skúšky malých plemien 2018

Dňa 30.6.2018 zorganizoval klub chovateľov duričov v spolupráci s PZ Suchá dolina klubové farbiarske skúšky malých plemien .

Na tieto skúšky bolo prihásených 9 jedincov, avšak zosúčasnilo sa ich iba 7, z toho ŠD 1ks , SK 2ks, JAZV. HR. ŠT 3ks, DJGDT 1ks. Slovenský poľovnícky zväz v Bratislave delegoval na tieto skúšky  rozhodcovský zbor pod vedením (HR) Mgr. Katarína Maliková a (Č) Miriam Krempaská.

Pri slávnostnom nástupe a zahájení skúšok nás privítal na pôde PZ Suchá dolina predseda  Igor Bobák, ktorý v krátkosti poinformoval o histórii PZ. Následne sa slova ujal poľovnícky hospodár PZ Ing. Marián Vavrek  a informoval účastníkov skúšok, v ktorej časti revíru sa budú konať FSMP a kde sú umelo založené stopové dráhy. Z pozície predsedu klubu chovateľov duričov som privítal všetkých účastníkov tejto prekrásnej kynologickej akcie, poďakoval funkcionárom PZ za milé privítanie a v krátkosti som zhrnul históriu KCHD. V závere slávnostného nástupu sa slova ujala (HR). Mgr. Katarína Maliková, ktorá stručne a výstižne informovala o priebehu skúšok.

Prehlaď výsledkov skúšok:

1. ŠD. Fill Hory nad Priehradou, I.C. 112 b. – P. Pôbiš / 2. JH. Zira Jasenské , I.C. 108 b. – Mgr. J.Dzuraško/
3. JH. Beno z Kubeška I.C. 108 b. – Ing. D. Petruška / 4. JH. Kajla od Olčáka I.C. 102 b.- Ing. M. Dráb /
5. DJGDT. Zoja Tupá Hora I.C. 98 b.- Ing. J. Rimský / 6. SK. Eso od Majira II.C. 92b. – P. Zlacky /
7. SK. Chero Holibníky II.C. 88 b. – J. Zlacky

Pri odovzdaní cien a diplomov (HR) Mgr. Katarína Maliková v krátkosti zhodnotila pripravenosť psíkov ako aj vodičov a konštatovala že psíky ako aj vodiči boli pripravení na vysokej úrovni, čo dokazuje aj prehlaď skúšok .

V závere chcem poďakovať PZ Suchá dolina za ochotu a ústretovosť pri organizovaní tejto kynologickej akcie. Moje poďakovanie patrí aj rozhodcovskému zboru pod vedením Mgr. Kataríny Malikovej, ktorý prísne a objektívne hodnotili tieto skúšky. A v neposlednej miere patri moje ďakujem p. Jánošíkovi (výcvikár KCHD) a celému tímu, ktorý tieto skúšky pripravili na vysokej úrovni .    

S pozdravom kynológii zdar

Predseda KCHD: Július Bunda

Facebook
Twitter
Telegram
Pinterest
WhatsApp