Memoriál Jozefa Sedlačka 24.-25.11.2018 Dlhoňa

Posledný novembrový víkend patril Memoriálu Jozefa Sedlačka (MJS), ktorý zorganizoval Klub chovateľov duričov pri Slovenskom poľovníckom zväze v Bratislave v spolupráci s poľovníckou spoločnosťou Gavra a OkO SPZ Svidník.

V piatok o 17:00 hod bol zraz účastníkov MJS v penzióne Goral, kde bolo aj centrum MJS. V predvečer súťaže za prítomnosti vedúceho odboru kynológie SPZ a SPK Ing. Mariana Konečného som privítal rozhodcovský zbor pod vedením hlavného rozhodcu Ing. Jozefa Sedlačka a účastníkov MJS, zároveň som ich informoval o priebehu skúšok a spôsobe žrebovania.

Následne som odovzdal slovo hlavnému rozhodcovi, ktorý privítal účastníkov a predstavil rozhodcovský zbor – Július Bunda, Rudolf Švec-Babov, Radoslav Jánošík, MVDr. Marián Petro, Marián Kravčišin, ktorý na tieto skúšky delegovalo ústredie SPZ v Bratislave. Potom hlavný rozhodca vyzval vodičov, aby pristúpili k žrebovaniu a zároveň predstavili seba aj svojho štvornohého miláčika.

V sobotu ráno sme sa presunuli k poľovníckej chate v PS Gavra v lone Laboreckej vrchoviny, kde bolo pripravené nástupište s vyradiskom a prichystané krátke občerstvenie.

Na skúšky nastúpilo celkovo dvanásť psov, z toho jedenásť Štajerských duričov a jeden Srbský trojfarebný durič. Dvaja účastníci skúšok boli z Českej Republiky, ktorí prijali naše pozvanie na túto vrcholovú súťaž klubu chovateľov duričov.

Po úvodnom príhovore a privítaní všetkých pozvaných hostí a účastníkov poľovačky som odovzdal slovo vedúcemu spoločnej poľovačky podpredsedovi PS Gavra Zdenkovi Šlangovi, ktorý informoval súťažiacich ako aj strelcov o priebehu poľovačky .

Po odtrúbení poľovníckeho signálu sa začal prvý pohon. Príroda je tam prekrásna a rozmanitá, ale ukázala nám, aká vie byť drsná. Celé dva dni nás trápila silným vetrom s dažďom a hustou hmlou. To sa aj ukázalo v priebehu prvého pohonu, ktorý bol veľmi obtiažný a viditeľnosť bola malá a taktiež veľmi slabo bolo počuť prácu psov ako aj ich vodičov. Druhý pohon sa nachádzal v nižšej nadmorskej výške a na záveternej strane. Ten bol aj dostatočne zazverený diviačou zverou a výsledok bolo vidieť v závere dňa na vyradisku.

Večer pri porade rozhodcov bola veľka nápoveda technická podpora spoločnosti Garmin Slovensko, ktorá zapožičala GPS obojky T5 so zariadením Alpha 100 pre každého súťažiaceho psa. Rozhodcovia mali možnosť jednotlivo u každého psa porovnať hľadanie, durenie a hlasitosť na stope. Hneď večer bolo zverejnené predbežné poradie súťažiacich psov.

V nedeľu ráno po raňajkách sme sa všetci presunuli k diviačiemu oplôtku, ktorý sa nachádza v obci Ladomirová. Po absolvovaní disciplíny odvaha v oplôtku sa vodiči presúvali na poslednú disciplínu a tou bola práca na umelej nepofarbenej stope diviaka. Po ukončení tejto disciplíny sa vodiči stretli na penzióne Goral, kde s napätím očakávali slávnostné ukončenie a vyhlásenie výsledkov tejto prekrásnej kynologickej akcie klubu chovateľov duričov.

Z celkového počtu dvanásť psov ukončilo túto súťaž len desať psov, dvaja vodiči odstúpili zo súťaže . Z toho v I. cene skončili dva psy, v II. cene skončili tri psy a v III. cene skončilo päť psov.

Absolútnym víťazom Memoriálu Jozefa Sedlačka s počtom 208 bodov sa stala fena Štajerského duriča Gina z Bobového dvora s vodičom Ing. Miroslavom Brenišinom s titulom klubový víťaz a CACT a hodnotnou cenou GPS zriadenie na sledovanie psa Alpha 50 a obojok T5 ktorú do súťaže venovala spoločnosť Garmin Slovensko a cenu mesačníka Poľovníctvo a Rybárstvo. Na druhom mieste s počtom 182 bodov sa umiestnil Štajerský durič Aron Drenkov Dvor s vodičom Ing. Miroslavom Drenkom. A na treťom mieste s počtom 160 bodov II. cena sa umiestnil Štajersky durič Fill Hory nad Priehradou s vodičom Pavlom Pôbišom.

4. miesto ŠD. Enzo vom Knapenhaus, Eva Svatková 155 b. II. C
5. miesto ŠD. Faron Hory nad Priehradou, Ján Blahuta 143 b. II. C
6. miesto ŠD. Fany Hory nad Priehradou, Jaroslav Kantor 146 b. III. C
7. miesto STD. Dina z Maračkova, Ing. Roman Dobrovič 140 b. III. C
8. miesto ŠD. Hary spod krivého Javora, František Verčimák 124 b. III. C
9. miesto ŠD. Ebro z Třešňové záhrady, Radomír Beran 120 b. III. C
10. miesto ŠD. Bria Drenkov Dvor, Mgr. Vladimír Šima 113 b. III. C

Pri slávnostnom vyhlasovaní výsledkov a ukončení memoriálu Jozefa Sedkačka výbor KCHD udelil ďakovné listy všetkým sponzorom, ktorí prispeli pri realizácii tejto kynologickej akcie. Zároveň na návrh výboru KCHD bola udelená bronzová medaila SPZ týmto členom KCHD: Františkovi Verčimákovi a Michalovi Kockovi.

V závere chcem poďakovať všetkým sponzorom, ktorí prispeli finančnou čiastkou alebo hodnotnými cenami do súťaže, lebo ich pričinením získal každý súťažiaci hodnotné ceny. Ďalej chcem poďakovať spoločnosti Gavra, ktorá nám umožnila zorganizovať túto súťaž a celému organizačnému výboru za ich obetavú prácu.

S pozdravom Kynológii zdar

Predseda KCHD. Július Bunda

Facebook
Twitter
Telegram
Pinterest
WhatsApp