Členský príspevok na rok 2021

26.12.2020 22:12

Pozdravujem Vás. Chcel by som Vám touto cestou pripomenúť, že sa blíži koniec roka a je potrebne uhradiť členský príspevok pre Klub chovateľov duričov. Na výročnej členskej schôdzi, ktorá sa konala 12.7.2020 v reštaurácii Spišsky salaš bola členskou schôdzou navrhnutá a zároveň schválená výška členského príspevku pre Klub chovateľov duričov na rok 2021 nasledovne:  Člen Slovenského poľovníckeho zväzu  20€ a  nečlen Slovenského poľovníckeho zväzu 25€ , ktorý je potrebne uhradiť do 31.1.2021. Zároveň Vám chcem zaželať krásne a požehnané vianočne sviatky, veľa zdravia a úspechov v novom roku 2021. S pozdravom ,Július Bunda predseda KCHD.