Špeciálna výstava KCHD

07.10.2020 10:30

Špeciálna výstava KCHD sa uskutoční podľa propozícii, akurat miesto konania sa meni. 

Výstava sa uskutoční na strelnici OkO SPZ Bardejov - Sveržov.
Strelnica OkO SPZ BJ je cca 1 km za obcou Sveržov smer Gaboltov za mostom vpravo (200 m pred križovatkou Gaboltov - Nižný Tvarožec). 

Mapka:

 

S pozdravom Julo Bunda