Upozornenie

04.02.2018 20:00

Upozornenie pre členov KCHD . Člen KCHD ktorému  nebol doručený nový členský preukaz KCHD, nech to ihneď oznámi u matrikára / ekonóma KCHD P. Kantora Jaroslava na tel. č. 0908335559