ZMENA!!! - Výročná členská schôdza 29.03.2020 o 13:00 v reštaurácii Spišský Salaš

27.01.2020 14:48

Vážení členovia Klubu chovatelov duričov. 

    V súvislosti s aktuálnou zdravotnou situáciou na Slovensku a s prijatím opatrení na predchádzanie vzniku a šírenia prenosného ochorenia COVID – 19 a nepriaznivým vývojom epidemiologickej situácie v SR sa výbor Klubu chovateľov duričov rozhodol zrušiť resp. preložiť výročnú členskú schôdzu, ktorá sa mala konať dňa 29.3.2020. v reštaurácii Spišský Salaš. O náhradnom termíne výročnej členskej schôdze Vás budem v čas informovať.
                                            S pozdravom predseda KCHD Július Bunda