Zmena v podmienkach chovnosti

27.01.2020 11:34

Zmena v podmienkach chovnosti pre všetky plemená, ktoré klub zastrešuje: Absolvovanie klubovej alebo špeciálnej výstavy KCHD.