Novinky

Oznam Slovenskej Kynologickej Jednoty

28.01.2021 20:29
Prezídium SKJ prijalo nové uznesenia v súvislosti s pandemickom situáciou a organizovaním klubových podujatí v nasledovnom znení :   Prezídium SKJ schvaľuje prenesenie jednej výstavy CAC organizovanej chovateľským klubom do roku 2021, ak v roku 2020...

Členský príspevok na rok 2021

26.12.2020 22:12
Pozdravujem Vás. Chcel by som Vám touto cestou pripomenúť, že sa blíži koniec roka a je potrebne uhradiť členský príspevok pre Klub chovateľov duričov. Na výročnej členskej schôdzi, ktorá sa konala 12.7.2020 v reštaurácii Spišsky salaš bola členskou schôdzou navrhnutá a zároveň schválená výška...

Zmena v podmienkach chovnosti

27.01.2020 11:34
Zmena v podmienkach chovnosti pre všetky plemená, ktoré klub zastrešuje: Absolvovanie klubovej alebo špeciálnej výstavy KCHD.