Novinky

ZMENA!!! - Výročná členská schôdza 29.03.2020 o 13:00 v reštaurácii Spišský Salaš

27.01.2020 14:48
Vážení členovia Klubu chovatelov duričov.      V súvislosti s aktuálnou zdravotnou situáciou na Slovensku a s prijatím opatrení na predchádzanie vzniku a šírenia prenosného ochorenia COVID – 19 a nepriaznivým vývojom epidemiologickej situácie v SR sa výbor Klubu chovateľov duričov...

Zmena v podmienkach chovnosti

27.01.2020 11:34
Zmena v podmienkach chovnosti pre všetky plemená, ktoré klub zastrešuje: Absolvovanie klubovej alebo špeciálnej výstavy KCHD.