Novinky

Prednáška zameraná k téme DNA profilu u psov

26.11.2019 10:00
Dovoľujeme si pozvať členov klubu na zaujímavú prednášku zameranú k téme DNA profilu u psov, overovanie paternity, maternity a pod. Po prednáške bude možné klásť prednášajúcemu otázky. Prednášať bude odborník z diagnostického laboratória Slovgen.   Prednáška sa bude konať dňa 27.11.2019...