Novinky

Zrušenie výcvikového dňa

21.08.2019 15:28
1. Mimoriadna správa :  Regionálna veterinárna a potravinová správa Liptovský Mikuláš so sídlom v Liptovskom Mikuláši pre územný obvod okresov Liptovský Mikuláš a Ružomberok  nám z dôvodu eliminácie šírenia AMO (Africký mor ošípaných) zrušila výcvikový deň Klubu chovateľov...