Predbežné skúšky farbiarov 2017

Dňa 17.11.2017 výbor klubu chovateľov duričov zorganizoval klubové predbežné skúšky farbiarov ,ktoré sa konali v malebnom prostredí ondavskej kotliny v PZ Dubinka pri obci Turany nad Ondavou  okr. Stropkov .  Zraz účastníkov bol na chate PZ ,kde boli prichystané raňajky a teplý čaj . Po krátkom občerstvení sa konal slávnostný nástup ,kde boli samotné skúšky zahajené za prítomnosti pozvaných hostí  . Na skúškach sa zúčastnilo celkovo deväť psov, z toho štyri štajerské duriče , štyri slovenské kopovy a jeden hanoverský farbiar . Pripravenosť psíkov ako aj ich vodičov na týchto  skúškach hodnotili : hlavný rozhodca p. Sabol Jozef a rozhodca p. Pankuch Ján. Skúšky úspešne absolvovali všetky psíky a zároveň získali poľovnú upotrebiteľnosť na dohľadávanie jelenej , danielej a muflonej zveri.

Prehlaď výsledkov skúšok :

  1. Š.D.  Evita Hory nad priehradou , Bibiána Bundová – 184 b.  l.c.
  2. Š.D . Fany Hory nad priehradou , Jaroslav Kantor – 154 b.  ll.c.
  3. H.F.  Etos Medzihorska ,  Michal Kubán – 154 b.  ll.c
  4. S.K.  Ceer od Krivej hory , Martin Slota – 154 b.  ll.c
  5. Š.D.  Goran z Baboveho dvora , Pavol Pôbiš – 144 b.  ll.c.
  6. S.K.  Asta od Digoňa ,  Ján Paľa – 120 b. lll.c.
  7. S.K.  Beky spod Lipovice , Jozef Fečko – 120 b. lll.c.
  8. S.K.  Bady spod Lipovice ,  Maroš Dovičak – 110 b. lll.c
  9. Š.D.  Charllie z Baboveho dvora , Rudolf Švec-Babov – 98 b.lll.c.

 Pri slávnostnom vyhlasovaní výsledkov a odovzdávaní diplomov účastníkom skúšok  výbor KCHD odovzdal pamätné ďakovné listy za významné zásluhy o rozvoj klubu chovateľov duričov  na Slovensku týmto členom :  p. Žumár J./p.Cvek M./p.Kocka M./p.Pôbiš p./p.Janošik R./p.Sedlačko J./p.Švec-Babov R./p.Kralik M./p.Stanka P./p.Verčimak F./p.Bunda J.

V závere je mojou povinnosťou poďakovať organizačnému výboru za prípravu a realizáciu klubových predbežných skúšok farbiarov, PZ Dubinka za poskytnutie  revíru , útulnú poľovnícku chatu a chutný poľovnícky guláš.         

S pozdravom kynológii zdar .

Predseda KCHD. Bunda Július   

Facebook
Twitter
Telegram
Pinterest
WhatsApp