V roku 2019 sa už po 17 krát sa konala klubová výstava duričov v Sielnici

  • Úvod
  • Články
  • V roku 2019 sa už po 17 krát sa konala klubová výstava duričov v Sielnici
Pri slávnostnom otvorení výstavy sme odovzdali bronzový odznak Slovenského poľovníckeho zväzu, za významne zásluhy o rozvoj poľovníctva na Slovensku, ktorý navrhol výbor klubu chovateľov duričov, svojmu dlhoročnému členovi, Paľovi Pôbišovi.

Klub chovateľov duričov na tejto výstave reprezentovalo devätnásť jedincov rôznych plemien z nášho klubu. Najpočetnejším plemenom klubu chovateľov duričov, bolo plemeno Štajerský durič s počtom deväť jedincov. Tri jedince boli plemena Basenji. Plemeno Švajčiarsky durič a Grand Gascon Saintongeois mali po dvoch jedincov a plemena Srbský trojfarebný durič, Nemecký durič a Poitevin mali po jednom jedincovi. Víťaz plemena Štajerský durič BOB., CAC. Získal FILL Hory nad Priehradou s vodičom Paľom Pôbišom. Po ukončení výstavy výbor klubu chovateľov duričov urobil bonitáciu dvom Štajerským duričom, ktorí ju úspešne absolvovali a následne boli zaradení k chovným jedincom. Touto cestou chcem poďakovať organizátorom tejto výstavy ako aj rozhodcovi Ing. Ľudovítovi Pitoňákovi, ktorý hodnotil prísne ale objektíve našich zverencov.

Predseda KCHD, Július Bunda

O tejto akcii písali aj v polovníctve a rybárstve.

Facebook
Twitter
Telegram
Pinterest
WhatsApp