Výbor KCHD

     Zloženie výboru klubu chovateľov duričov pri SPZ Bratislava:

 

VÝBOR KLUBU CHOVATEĽOV DURIČOV

 

Predseda :                               Július Bunda Turany nad Ondavou 24

                                                090 33 Turany nad Ondavou  

                                                mobil: 0903659935

                                                email: julob2@gmail.com 

 

Tajomník:                                Mgr. Lucia Cuperová Svetla 1

                                                980 52 Hrachovo 

                                                Mobil: 0904454120

                                                Email: lucia.cuperova1@gmail.com

 

Ekonóm / Matrikár:                Jaroslav Kantor Kružlov 140

                                                086 04 Kružlov 

                                                Tel: 0908335559

                                                Email: jkantor1968@gmail.com

              

Poradca chovu:                    Rudolf Švec-Babov, Malcov 301

                                               086 06  Malcov

                                               Tel: 054/4796596, mobil:  0918 335225

                                               Email: rudolf.svec@pobox.sk

 

Výcvikár:                                Radoslav Jánošik, Hrišovce 119

                                                053 51  Hrišovce

                                                Mobil: 0905817211

                                                Email: radoslavjanosik@azet.sk

 

Člen výboru:                            Pavol Pôbiš, Vydrovo 82/3

                                               976 52  Čierny Balog

                                               Mobil: 0908 946375

                                               Email: dan82@centrum.sk

                                            

Zástupca v KR SPZ:                Ing. Jozef Sedlačko, Rekreačná 12

 Člen výboru                           921 01 Piešťany

                                               Tel. 033/7723491, mobil: 0903 421625

                                               Email: sedlacko.jozef@centrum.sk

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Kontrolór:                              Vladimir Šima Jedlinka 13

                                                086 36 Jedlinka 

                                                Tel: 0908716939

                                                Email: sima.vladimir11@gmail.com