Výcvikový deň klubu chovateľov duričov 2018

Zraz bol podľa propozícií dňa 1.9.2018 na námestí v Čiernom Balogu, kde nás už čakal organizátor celej akcie p. Pavol Pôbiš člen výboru klubu chovateľov duričov.

Po príchode všetkých účastníkov výcvikového dňa sme sa presunuli na poľovnícku chatu PZ Dobroč, kde nás milo privítal poľovnícky hospodár Jožko Kupec ml. Po krátkom občerstvení sa konal nástup, kde som účastníkov srdečne privítal a podrobne informoval o priebehu výcvikového dňa. Následne sme sa presunuli k diviačiemu oplôtku, ktorý svojou rozlohou a porastom preveril schopnosti našich duričov nájsť a vyduriť diviaky z ležoviska. Každý psík si to mohol vyskúšať aj viac krát a tým mladším bolo treba aj trochu pomôcť a posmeliť ich. Po absolvovaní oplôtku sme sa presunuli späť na chatu, kde nás už čakal chutný gúľaš a prijemné občerstvenie. Ďalšiu z disciplín, ktoré sme mali pripravené pre našich zverencov, bola umelo položená nepofarbená stopa diviaka. Aj napriek teplému počasiu a viac hodinovej starej stope ju psy nemali problém vypracovať.

Na záver sme vyhodnotili celodenné podujatie, poďakovali prítomným za účasť  a odovzdali účastnícky diplom každému, kto sa zúčastnil na tejto prekrásnej kynologickej akcii klubu chovateľov duričov. Som veľmi rád, že bolo prítomných deväť Štajerských duričov z nášho klubu, ale svojou účasťou nás potešili aj účastníci z iných kynologických klubov. Jeden Border terier a jeden Tatranský durič. A po oficiálnom ukončení sa začala voľná zábava v podobe spoločnej opekačky, pri ktorej sme si vymieňali skúsenosti a rady.

Moje poďakovanie patrí Paľovi Pôbišovi a jeho kamarátom, ktorí nám túto akciu pripravili. Taktiež PZ Dobroč Čierny Balog za zapožičanie poľovníckej chaty. A v neposlednom rade Vinárskym závodom Topoľčianky s.r.o., ktoré sponzorsky prispeli na túto akciu.

S pozdravom kynológii zdar

Predseda KCHD:

Július Bunda

Facebook
Twitter
Telegram
Pinterest
WhatsApp